profiel Albert Sprokholt BV

Albert Sprokholt helpt organisaties bij het oplossen van strategische vraagstukken op het gebied van informatiemanagement en ICT, en het optimaal inrichten van bedrijfsprocessen.
Voorbeelden zijn: advies over de inrichting van organisatie, advies over in- of uitbesteden van diensten, het opzetten van een solide governance voor externe IT diensten, uitbesteding en mediation bij verschil van mening met leveranciers.


Als oprichter van sourcingadviesbureau Morgan Chambers Nederland en lid van het executive team van EquaTerra in Europa (in 2010 overgenomen door KPMG) heeft Albert Sprokholt de uitbesteding van bij tientallen grote organisaties geadviseerd of begeleid. Ook heeft hij vele bestaande contracten helpen optimaliseren. In 2003 heeeft hij het eerste performance onderzoek naar dienstverlening van leveranciers in de Nederlandse ICT markt gedaan in samenwerking met Giarte. Ook heeft hij Ondernemingsraden van grote internationale organisaties geadviseerd over vraagstukken van sourcing. Van 2010 tot 2012 was hij als director Research verbonden aan Quint Wellington Redwood. Vanaf 2013 is hij geassocieerd met Anderson MacGyver.

Als voormalig CIO van AEGON en Bührmann Tetterode heeft hij ervaring opgedaan hoe ICT strategisch in te zetten voor de organisatie en informatie management te organiseren. Daarin heeft hij gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de markt biedt om organisatiedoelstellingen beter te bereiken. Ook het effectief managen van relaties met leveranciers om te komen tot win-win-situaties hoorde tot zijn verantwoordelijkheden.

Albert Sprokholt combineert de ervaring van 11 jaar CIO en 11 jaar als adviseur voor sourcing: meer dan 20 jaar ervaring met het doorvoeren van strategische veranderingen op gebied van informatie management en ICT in een verscheidenheid van bedrijfstakken.

Voor een Raad van Bestuur, CIO, CFO, of manager kan hij een sparring partner zijn om helder te krijgen welk probleem er is of wat een oplossingsrichting zou kunnen zijn. Hij kan ook ingeschakeld worden als coach voor eigen medewerkers, als adviseur voor de Ondernemingsraad, of als mediator bij verschil van mening met leveranciers.

Albert is in zijn aanpak praktisch, en realiseert concrete resultaten. Respect voor betrokkenen en draagvlak zijn voor hem belangrijk in zijn werk. Kernwoorden zijn: resultaat, open, transparant en eerlijk. Tenslotte zijn humor en teamgeest belangrijke ingrediënten om resultaat te bereiken. Hij is altijd bereid een oprechte mening te geven!

Albert Sprokholt heeft veel ervaring opgedaan als sportcoach. Hij heeft vele roeiers begeleid naar Nederlandse kampioenschappen en internationale podiumplaatsen. In 1980 was hij coach van de nationale vrouwendubbelvier die zesde werd op Olympische Spelen van dat jaar. Mede door zijn ervaring als sportcoach weet Albert heel goed succesvolle teams te vormen optimaal gebruik makend van de sterke punten van ieder van de teamleden. Het maakt niet zoveel uit of het gaat om een sportteam, een team verantwoordelijk is voor het doorvoeren van de veranderingen in een organisatie, een team dat de blauwdruk voor de toekomst maakt, of een team dat een contract met een leverancier wil sluiten maar altijd een team dat zich een concreet resultaat als doel stelt. De coach als architect van het succes.

Sinds 2009 neemt hij weer zelf weer regelmatig deel aan roeiwedstrijden voor masters.

» Contact

where ict ends

we start

you grow