Klant bepaalt wat IT waard is

De waarde van IT blijkt nog altijd lastig te kwantificeren. We zijn weliswaar goed in staat de kosten van IT in kaart te brengen en daarop te sturen, maar of we daarmee de waarde vergroten is vaak de vraag. De opbrengsten worden doorgaans uitgedrukt in abstracte termen; het vergroten van de gebruiksvriendelijkheid, verbetering van de time-to-market, flexibiliteit, enzovoorts. Dat kan ook anders.


Een organisatie mag van een aanbieder van IT-diensten verwachten dat hij weet welke waarde hij toevoegt en een dienst levert waarbij kosten en opbrengsten in de juiste verhouding zijn. Dit artikel biedt een invalshoek voor zicht op de waarde van IT en de implicaties ervan. Dat ondersteunt een aantal belangrijke afwegingen die dagelijks gemaakt moeten worden bij het besturen van IT.

  • Waarin investeren we, wat levert het op en hoe meten we dat?
  • Wat doen we zelf en wat kopen we in, omdat het min of meer standaard is en/ of geen directe waarde toevoegt?
  • Hoe richten we IT in: centraal of dicht bij de business?
  • Welke competenties hebben we zelf in huis en wat betrekken we van de markt?
  • welke leveranciersrelaties zijn belangrijk en hoe sturen we onze partners aan?

...