Het moet van twee kanten komen

Bij het uitbesteden van ict-diensten speelt het ‘meecontracteren’ van innovatie een steeds belangrijker rol. In die zin is outsourcing van bepaalde diensten of taken zelf een voorbeeld van vernieuwing van de bedrijfsvoering. Bij het uitbesteden van ict-diensten hebben bedrijven in veel gevallen de verwachting dat uitbesteding ook zal helpen om met de leverancier innovaties te realiseren door de toepassing van ict. De ontwikkelingen op het gebied van ict gaan onverminderd snel waardoor ook de mogelijkheden voor innovatie zich blijven aandienen. De strategische vraag is dan wat de mogelijkheden zijn om te blijven innoveren met ict als je belangrijke onderdelen hebt uitbesteed aan leveranciers. Dit artikel geeft antwoorden op de vragen wat de specifieke aandachtspunten voor innovatie zijn in geval van uitbesteding en wat je eraan kunt doen om te zorgen dat innovatie daadwerkelijk plaatsvindt en aantoonbaar waarde oplevert.

...