De business is aan zet

Sourcing van grote langlopende contracten, die een significant deel van het IT-budget omvatten bij slechts enkele leveranciers, is verleden tijd. Er worden nog wel van dit type deals gesloten maar ze worden zeldzamer. Onderzoekbureaus signaleren deze trend al een aantal jaren: deals worden kleiner, de contractduur is korter en opdrachtgevers doen zaken met meerdere leveranciers.

Vaak wordt gezegd dat het gaat om beter, meer focus en flexibiliteit. Allemaal waar. Maar waarom worden de 'oude uitgangspunten' van sourcing verlaten en waarom kiezen we andere uitgangspunten: kleinschalig, kortere looptijden en meerdere leveranciers? Je zou toch ook op basis van veranderende eisen tot andere arrangementen kunnen komen met je huidige leverancier? Meer leveranciers geeft complexiteit, een kortere contractduur steeds weer nieuwe onderhandelingen en als de schaalgrootte afneemt stijgen de kosten per nieuw contract. Wat levert dat dan per saldo op?

...