Architectuur is een must

Outsourcing groeit. Organisaties maken ook steeds meer gebruik van meerdere leveranciers voor outsourcing, om gebruik te maken van de specifieke voordelen die bepaalde leveranciers kunnen leveren of om risico’s over meerdere leveranciers te spreiden. Naarmate het aandeel outsourcing in de ict-dienstverlening toeneemt, komt ook de vraag aan de orde: hoe richten we dat zo goed mogelijk in? Architectuur kan het antwoord op deze vraag geven. Dit artikel presenteert een visie op de rol en het belang van architectuur bij beslissingen rondom uitbesteding.

Architectuur is geen doel, maar een hulpmiddel om de informatievoorziening zo slim mogelijk in te richten, rekening houdend met omgevingsfactoren, doelstellingen van de organisatie, flexibiliteit, en technologische ontwikkelingen. Gesteld kan worden dat een goede architectuur van de informatievoorziening instrumenteel is voor een succesvolle uitbesteding.

Een fictief praktijkvoorbeeld kan duidelijk maken wat de gevolgen van het buiten beschouwing laten van architectuur bij uitbesteding kunnen zijn.

...