Artikelen

De business is aan zet

Sourcing van grote langlopende contracten, die een significant deel van het IT-budget omvatten bij slechts enkele leveranciers, is verleden tijd. Er worden nog wel van dit type deals gesloten maar ze worden zeldzamer. Onderzoekbureaus…

» Lees gehele artikel


Klant bepaalt wat IT waard is

De waarde van IT blijkt nog altijd lastig te kwantificeren. We zijn weliswaar goed in staat de kosten van IT in kaart te brengen en daarop te sturen, maar of we daarmee de waarde vergroten is vaak de vraag. De opbrengsten worden doorgaans…

» Lees gehele artikel


Alles van waarde is weerloos

Veel bestuurders vinden dat hun interne IT-organisatie onvoldoende presteert en vooral te duur is. De CIO‘s vinden echter dat zij enkel gevraagd worden om kosten te besparen, waardoor het steeds lastiger wordt om te investeren in…

» Lees gehele artikel


Let nou eens niet op de kosten!

Zouden de ontwikkelaars van consumenten-IT zich meer richten op het ontwikkelen van excellente waarde en een unieke beleving voor de gebruiker of zouden ze voortdurend snijden in de kosten? Denk aan informatiediensten als Wikipedia,…

» Lees gehele artikel


Op ieder potje past een dekseltje

Het aanbod van ICT-diensten verandert snel. Veel functionaliteiten kunnen tegenwoordig worden afgenomen in de cloud (SAAS) of via een standaard service op een technologieplatform van een leverancier. Diensten zoals Office 365, Google Apps,…

» Lees gehele artikel


Een typologie voor ICT-dienstverlening

Het karakter van ICT-diensten en de uitbesteding ervan verandert. Nieuwe diensten worden aangeboden in de cloud of als een standaard service op een technologieplatform van de leverancier. De traditionele vormen van uitbesteding zoals het…

» Lees gehele artikel


Dynamisch raamwerk voor ICT sourcing

Outsourcing van ICT heeft de volwassenheid bereikt en vraagt om weloverwogen besluitvorming. Een raamwerk dat helpt zichtbaar te maken hoe uitbesteding kan worden ingericht.

» Lees gehele artikel


Architectuur is een must

Dit artikel presenteert een visie op de rol en het belang van architectuur bij beslissingen rondom uitbesteding. Architectuur is geen doel, maar een hulpmiddel om de informatievoorziening zo slim mogelijk in te richten, rekening houdend…

» Lees gehele artikel


Innovatie: Het moet van twee kanten komen

Bij het uitbesteden van ict-diensten speelt het ‘meecontracteren’ van innovatie een steeds belangrijker rol. In die zin is outsourcing van bepaalde diensten of taken zelf een voorbeeld van vernieuwing van de bedrijfsvoering. Bij het…

» Lees gehele artikel


Een typologie voor IT-dienstverlening

Dit artikel beschrijft een typologie om ICT-dienstverlening te onderscheiden naar de strategische positie van de leverancier en naar de strategische functie van de dienstverlening voor de opdrachtgever. Op basis van deze typologie zijn vier…

» Lees gehele artikel


Regie-obesitas volgens de Van Dale voor Outsourcing

De resultaten van het Outsourcing Performance onderzoek in 2008 lieten een interessant verschil zien tussen de groep organisaties die vindt dat ze een volwassen regie voeren en de groep die vindt dat ze een zwakke of gemiddelde regie…

» Lees gehele artikel


Postcontractuele depressie

Omgaan met ‘troubled contracts’ in outsourcing. Auteurs: Marco Gianotten en Albert Sprokholt. Wanneer een uitbestedingovereenkomst niet goed loopt, lijkt er een vloek te rusten op alle aspecten van de dienstverlening. Teamvergaderingen…

» Lees gehele artikel


New ways of working

IT chiefs need to adapt their management style if they are to flourish in an outsourcing environment. It is no surprise that outsourcing changes the role of the chief information officer (CIO). What is often not appreciated is the speed of…

» Lees gehele artikel


CIO moet kasstroom laten spreken

Kijken met de blik van de participatiemaatschappij. Maandblad Informatie oktober 2008. Om de vraag ‘zelf doen of uitbesteden?’ goed te kunnen beantwoorden is het van belang dat de CIO kijkt naar de kasstroom. Door te kijken met de blik van…

» Lees gehele artikel


where ict ends

we start

you grow